THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Trực tiếp tìm kiếm ứng viên các vị trí khối kinh doanh, phỏng vấn và đàm phán công việc với ứng viên

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

Trực tiếp lên kế hoạch, nội dung, triển khai việc chụp ảnh, quay phim, dựng các video/ clip về các sản phẩm, dự án của Công ty hoặc các chương trình, sự kiện nội bộ và bên ngoài Công ty

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP

Tuyển Gấp Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản Cao Cấp Vietstarland

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – LỄ TÂN

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – LỄ TÂN

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – LỄ TÂN

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ KẾ TOÁN CÔNG NỢ

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Theo dõi biến động và số dư tồn cọc quyền bán, tồn cọc của công ty trong Chủ đầu tư/ Đối tác, biến động và số dư cọc của khách hàng trong công ty bằng Phần mềm Kt và Excel. Xử lý các hồ sơ liên quan.

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ CONTENT MARKETING

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ CONTENT MARKETING

Biên tập nội dung, hình ảnh, video... cho các chiến dịch marketing phù hợp với các dự án công ty phân phối.

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NHÀ ĐẤT CAO CẤP  - VIETSTARLAND

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NHÀ ĐẤT CAO CẤP - VIETSTARLAND

TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN NHÀ ĐẤT CAO CẤP - VIETSTARLAND

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

VIETSTARLAND - TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

VIETSTARLAND - TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

VIETSTARLAND - TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

VIETSTARLAND TUYỂN GẤP: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

VIETSTARLAND TUYỂN GẤP: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

VIETSTARLAND TUYỂN GẤP: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

VIETSTARLAND TUYỂN DỤNG: GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

Ứng tuyển ngay

Đính kèm CV