Bất động sản cho thuê

gif-scale 6.000.000

 • 1PN+1

 • 1

 • 43 m2

 • ĐN

gif-scale 7.000.000

 • 2PN

 • 2

 • 54 m2

 • ĐN- ĐB

gif-scale 20.000.000

 • 3

 • 112.8 m2

 • ĐN - TN