DANH MỤC

Sơ đồ tổ chức Công ty CP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland

Ông Hoàng Đình Khiêm
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giám Đốc Điều Hành
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
Giám Đốc Phát Triển Khu Vực Phía Tây
Ông Trần Hải Nam
Giám đốc dự án D'.palais De Louis
Ông Đặng Quang Dũng
Giám Đốc VSL8
Bà Vũ Kiều Trang
Giám Đốc VSL4
Ông Trương Văn Bình
Giám Đốc VSL9
Ông Nguyễn Duy Bình
Giám Đốc VSL12
Bà Lê Huyền
Giám Đốc VSL15
Ông Hoàng Xuân Thanh
Giám Đốc VSL11
Ông Bùi Đắc Ngọc
Giám Đốc VSL10
Bà Trần Thị Mai
Giám đốc Marketing
Bà Hà Thị Liên
Giám Đốc VSL3
Ông Nghiêm Xuân Hùng
Giám Đốc VSL3
Bà Mai Thị Lan Giang
Giám Đốc VSL6
Ông Vũ Văn Trưởng
Giám Đốc VSL7
Ông Phùng Quốc Đại
Giám Đốc VSL10
Ông Bùi Tiến Đạt
Giám Đốc VSL14
Ông Phạm Ngọc Tiến
Giám Đốc VSL20
Header Intro

Hợp tác bán hàng cùng Vietstarland