DANH MỤC

Sơ đồ tổ chức Công ty CP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland

Ông Hoàng Đình Khiêm
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giám Đốc Điều Hành
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
Giám Đốc Phát Triển Khu Vực Phía Tây
Ông Trần Hải Nam
Giám đốc dự án D'.palais De Louis
Ông Đặng Quang Dũng
Giám Đốc VSL8
Ông Lê Văn Chung
Giám Đốc VSL 1
Ông Trần Khánh Dư
Giám Đốc VSL2
Ông Nguyễn Đình Dũng
Giám Đốc VSL2
Bà Vũ Kiều Trang
Giám Đốc VSL4
Ông Trương Văn Bình
Giám Đốc VSL9
Ông Nguyễn Duy Bình
Giám Đốc VSL12
Bà Lê Huyền
Giám Đốc VSL15
Ông Hoàng Xuân Thanh
Giám Đốc VSL11
Ông Bùi Đắc Ngọc
Giám Đốc Vsl10
Bà Trần Phương Thảo
Phòng Truyền Thông
Ông Nguyễn Văn Tuyến
Trưởng Phòng Tuyển Dụng
Header Intro

Hợp tác bán hàng cùng Vietstarland