DANH MỤC

Sơ đồ tổ chức Công ty CP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland

Ông Hoàng Đình Khiêm
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giám Đốc Điều Hành
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
Giám Đốc phát triển dự án VinCity Sportia
Ông Phạm Ngọc Tiến
Giám Đốc phát triển dự án Vinhomes Star City
Ông Trần Hải Nam
Giám đốc dự án D'.palais De Louis
Ông Trương Văn Bình
Giám đốc phát triển dự án VinCity Ocean Park
Lê Nguyễn Chí Toản
Giám Đốc phát triển dự án biệt thự biển, Giám Đốc VSL2
Lê Thị Thanh Huế
Phó Giám Đốc phát triển dự án biệt thự biển
Vũ Văn Tuấn
Giám đốc phát triển dự án biệt thự biển chi nhánh Phú Quốc
Bùi Ngọc Khánh
Giám đốc VSL19
Lê Kim Tiên
Giám Đốc VSL27
Nguyễn Hữu Cường
Giám đốc VSL23
Nguyễn Mạnh Cường
Giám đốc VSL19
Nguyễn Minh Phú
Giám Đốc VSL18
Phạm Đình Long
Giám đốc VSL22
Trần Mạnh Trường
Giám đốc VSL26
Vũ Tiến Văn
Giám Đốc VSL15
Ông Đặng Quang Dũng
Giám Đốc VSL8
Bà Vũ Kiều Trang
Giám Đốc VSL4
Ông Nguyễn Duy Bình
Giám Đốc VSL12
Bà Lê Huyền
Giám Đốc VSL15
Ông Hoàng Xuân Thanh
Giám Đốc VSL11
Bà Hà Thị Liên
Giám Đốc VSL3
Bà Mai Thị Lan Giang
Giám Đốc VSL6
Ông Bùi Tiến Đạt
Giám Đốc VSL14
Ông Nghiêm Xuân Hùng
Giám Đốc VSL3
Ông Phùng Quốc Đại
Giám Đốc VSL10
Ông Vũ Văn Trưởng
Giám Đốc VSL7
Bà Trần Thị Mai
Giám đốc Marketing
Header Intro

Hợp tác bán hàng cùng Vietstarland
as