DANH MỤC

Sơ đồ tổ chức Công ty CP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland

Ông Hoàng Đình Khiêm

Chủ Tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giám Đốc Điều Hành

Bà Nguyễn Thị Hương Sen

Trưởng phòng tài chính

Năm Sinh 1983

Bà Nguyễn Thị Tuyền

Giám Đốc VSL16

Năm Sinh 1983

Ông Nguyễn Đình Dũng

Giám Đốc VSL2

Năm sinh 1986

Ông Trần Khánh Dư

Giám Đốc VSL2

Năm sinh 1990

Ông Nguyễn Duy Bình

Giám Đốc VSL12

Năm sinh 1984

 

Ông Trương Văn Bình

Giám Đốc VSL9

Năm sinh 1990

Bà Vũ Kiều Trang

Giám Đốc VSL4

Năm sinh 1983

 

Bà Trần phương Thảo

Phòng Truyền Thông

Năm sinh 1989

Bà Thân Thị Thủy

Giám Đốc Nhân Sự

Năm sinh 1986

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Trưởng Phòng Tuyển Dụng

 

 

Header Intro

Hợp tác bán hàng cùng Vietstarland